VIŠNJA

Firma »STRELA« je locirana između Oblačine i Porečja, područja koja se smatraju centrima za uzgoj višnje. Otuda i ime najpoznatijoj sorti »Oblačinska«. Dobar kvalitet i zadovoljavajuće količine su osnovne karakteristike za višnju sa ovog područja. Plodove ovog voća prerađujemo, zamrzavamo i pakujemo kao u tabeli.

visnja kutija

Oznaka
Kvalitet
Pakovanje/kg
Oblacinska
BK rolend
10
BK presa
10 / 20
SK original 10 / 20
SK pire 10
SK presa 10 / 20
Pothlađena cisterna
 

 

 

fssc22000 gray

Copyright by STRELA © 2018. All Rights Reserved.